Kategoria: Koło naukowe

Członkowie Koła PR w dyskusjach i analizując studia przypadków, pogłębiają wiedzę z zakresu public relations oraz komunikacji interpersonalnej. Podejmują działania z zakresu planowania strategii, organizacji imprez i komunikacji wewnętrznej, między innymi poprzez współorganizowanie akcji charytatywnych ("Akcja uśmiech" dla wiejskiego domu kultury), działań promocyjnych szkoły (Targi Akademia UG, Forum Młodzieży), Festiwali Nauki na terenie Kampusu GSW w Gdańsku.

Opiekun koła:
doc. Aleksandra Friedberg
Kontakt:
e-mail: ola.f@gsw.gda.pl