Artykuł w trakcie edycji. Zapraszamy wkrótce...

Obsługę badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Nauk Inżynierskich prowadzi oraz wszelkich informacji udziela: Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. 58 305 08 89, tel. 58 305 01 69, tel. kom. 602 130 903, e-mail: nauka@gsw.gda.pl. W skład Ośrodka wchodzą: Biblioteka GSW oraz Wydawnictwo GSW.

Poniżej do pobrania dostępne są następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o zaliczeniu do osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych (plik "Oświadczenie o zaliczeniu do badań naukowych"); w pkt 1 i 2 należy zaznaczyć po jednym z pól
  2. Oświadczenie o cofnięciu zgody na zaliczenie do osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych (plik PDF "Oświadczenie o cofnięciu zgody")
  3. Oświadczenie o afiliacji [formularz] – w przypadku, gdy autor nie wskazał afiliacji (lub wskazał niewłaściwie) w wydanej już publikacji (należy wówczas powiadomić jednostkę / instytucję, której cofa się afiliację) (plik PDF)
  4. Oświadczenie o afiliacji [druk] – jw. do wypełnienia odręcznego po wydrukowaniu
  5. Informacja o sposobie dostarczenia publikacji wydanych w innym wydawnictwie niż GSW
  6. Karta aplikacji produktu będącego wynikiem badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Inżynierskich (plik DOCX do wypełnienia)1
  7. Karta aplikacji produktu będącego wynikiem badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych (plik DOCX do wypełnienia)1

Wybrany dokument PDF należy pobrać, wydrukować, wypełnić odręcznie. Dokumenty PDF oznaczone jako [formularz], po pobraniu, można częściowo wypełnić komputerowo. Pliki DOCX należy pobrać, wypełnić, wydrukować i podpisać. 
Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć w oryginale do sekretariatu GSW w Gdańsku.

1skan dokumentu zostanie zamieszczony w POL-onie (zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)