Konferencja "Dobrze urządzone państwo" UWM Olsztyn

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym "Dobrze urządzone państwo".

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2015 roku (czwartek) w Olsztynie, w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie, Aula Cytrynowa. Rozpoczęcie Seminarium godzina 10.00.

Organizatorem konferencji jest Katedra Filozofii i Polityki Prawa Wydziału Prawa i Administracji, przy współpracy z Kołem Naukowym Filozofii Państwa i Prawa „Politea” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Gdańska Szkoła Wyższa.

Minęło już 25 lat od odzyskania niepodległości Polski. Polityczny wymiar tego czasu, to przejście od jednego skrajnego systemu do skrajności drugiego systemu politycznego. Euforia polityków przypisujących sobie zasługi i odgłosy społeczeństwa szukającego swego trudnego miejsca w nowych warunkach, nakazuje uczciwe zliczenie zysków i strat.

Katedra Filozofii i Polityki Prawa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz Gdańska Szkoła Wyższa chce się zmierzyć z trudnym zadaniem wykazania podstaw nadziei, która była budowana między innymi mądrością Johna Rawlsa i skonfrontować z trudną polską rzeczywistością. Dlatego proponujemy taki temat konferencji. Chcemy w formule naukowej wykazać to, co było u podstaw społecznego wysiłku, ale również wskazać ścieżki naprawy zaniedbań i porzucenia podjętych zobowiązań wobec społeczeństwa. Należy dołożyć staranności, by wyzbyć się zarówno patosu politycznej poprawności, jak i politykierskiego zacietrzewienia. Na chłodno skalkulować piękne teorie i doświadczenie codzienności, by wypracować praktyczne wskazania dla rehabilitacji zasad i rewalidacji życia społecznego. Zamiast mówić o teorii społeczeństwa dobrze urządzonego, chcemy mówić o takim właśnie, naszym, państwie.

Pragniemy zaprosić na konferencję naukowców i wykładowców olsztyńskich uczelni. Sugerujemy również kontynuację seminarium z propozycją rozszerzenia tego grona o praktyków przy okazji zwołania kolejnej konferencji w nieodległym czasie. Przed Seminarium chcemy wydać książkę z artykułami zgłoszonymi na konferencję.

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Thursday, 19 November, 2015