Terminy egzaminów poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Kudrelka

I termin poprawkowy:

24.02.2024, godz. 11:00

Wstęp do kryminologii, Grupy K1-e, K1 (7 pytań otwartych, 30 minut)

Prewencja kryminalna, Grupy Kkr5-e, Kkr5 (4 pytania otwarte, 20 minut)

26.02.2024, godz. 11:00

Postępowanie karne, Grupa K3s II rok studia stacjonarne (test 46 pytań zamkniętych - po 1 odpowiedzi poprawnej, czas 60 minut)

II termin poprawkowy:

02.03.2024, godz. 11:00

Wstęp do kryminologii, Grupy K1-e, K1 (7 pytań otwartych, 30 minut)

Prewencja kryminalna, Grupy Kkr5-e, Kkr5 (4 pytania otwarte, 20 minut)

04.03.2024, godz. 11:00

Postępowanie karne, Grupa K3s II rok studia stacjonarne (test 46 pytań zamkniętych - po 1 odpowiedzi poprawnej, czas 60 minut)

Egzaminy odbędą się na platformie MS Teams

Kategoria powiadomień: Dziekanat