Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Zdjęcie z inauguracji

W dniu 7 października 2023 r. (w sobotę) od godziny 11:00 w Auli Głównej GSW odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024.

Program uroczystości
  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie władz GSW
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus igitur
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów i wyróżnienie najlepszych studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny:
    dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW, Relacje polsko-litewskie. Aspekty historyczne, polityczne i prawne
  • Gaude Mater Polonia
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest w uczelnianym serwisie Galerie zdjęć GSW.

  Galeria zdjęć z wydarzenia
Data wydarzenia: Saturday, 7 October, 2023