Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1.10.2023, kończy się 30.09.2024 i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

Studia stacjonarne
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2023-25.02.2024
w tym:
zajęcia dydaktyczne 02.10.2023-22.12.2023
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2023-01.01.2024
zajęcia dydaktyczne cd. 02.01.2024-28.01.2024
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 29.01.2024-18.02.2024
przerwa międzysemestralna 19.02.2024-25.02.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 26.02.2024-10.03.2024
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2023/2024 11.03.2024-31.03.2024
SEMESTR LETNI 26.02.2024-30.09.2024
w tym:
zajęcia dydaktyczne 26.02.2024-27.03.2024
przerwa świąteczna wiosenna 28.03.2024-02.04.2024
zajęcia dydaktyczne cd. 03.04.2024-16.06.2024
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 17.06.2024-07.07.2024
wakacje letnie 08.07.2024-30.09.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 02.09.2024-30.09.2024
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2023/2024 01.10.2024-31.10.2024

Dni wolne: 2.11.2023, 3.11.2023, 2.05.2024 oraz 31.05.2024
Dla ostatnich semestrów studiów stacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego

Studia niestacjonarne
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2023-25.02.2024
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2023-22.12.2023
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2023-01.01.2024
zajęcia dydaktyczne cd. 02.01.2024-28.01.2024
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 29.01.2024-18.02.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 19.02.2024-03.03.2024
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2023/2024 04.03.2024-31.03.2024
SEMESTR LETNI 26.02.2024-30.09.2024
w tym:
zajęcia dydaktyczne 26.02.2024-27.03.2024
przerwa świąteczna wiosenna 28.03.2024-02.04.2024
zajęcia dydaktyczne cd. 03.04.2024-16.06.2024
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 17.06.2024-07.07.2024
wakacje letnie 08.07.2024-30.09.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 02.09.2024-30.09.2024
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2023/2024 01.10.2024-31.10.2024

Dla ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego

Opracowano na podstawie:
Zarządzenia Nr 6/2023 Rektora GSW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024