GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Inżynieria krajobrazu

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: architektura krajobrazu
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku (przykładowe)

   
Przedmioty specjalnościowe Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Podstawy prawne inżynierii krajobrazu Język obcy Rysunek i rzeźba
Maszyny i narzędzia Matematyka Fizjografia
Komputerowe wspomaganie projektowania Geometria wykreślna Gleboznawstwo
Wykonawstwo projektów Biologia roślin Szata roślinna i fauna
Bezpieczeństwo i higiena pracy Ekologia Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
Projektowanie i urządzanie terenów różnych Historia sztuki / Etnografia Historia sztuki ogrodowej
Ochrona, konserwacja i renowacja zabytków Technologia informacyjna Grafika inżynierska
Konserwatorstwo parków, ogrodów i ogródków Socjologia / Filozofia Geodezja i kartografia
Rewitalizacja krajobrazu Historia architektury i urbanistyki Zasady projektowania krajobrazu
  Historia osadnictwa Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent tych studiów posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, a także umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent jest przygotowany do:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
  • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia;
  • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu;
  • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
  • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2