Poprawki z przedmiotów prowadzonych przez prof. S. Miecznikowskiego (ostatni termin)

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego odbędą się dnia 06.03.2021 r., o godz. 9:00.

Do testu na platformie Moodle mogą podejść studenci, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu bądź zaliczenia lub nie uzyskali dotychczas odpowiedniej ilości punktów, aby zaliczyć test.

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Poprawki odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting, 06.03.2021r., o godz. 10:00
Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Studenci, którzy nie dostarczyli jeszcze rozwiązań zadań, proszeni są o przesłanie ich do dnia egzaminu poprawkowego na skrzynkę mailową dziekanatu GSW.

Osoby, które mają warunek u prof. Klimek, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do dziekanatu.
 

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego odbędzie się dnia 20.02.2021 r. od godziny 8:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Gorąca prośba do wszystkich naszych studentów!

Na platformie „Moodle”, w poszczególnych kursach (przedmiotach) pojawiły się (zarządzanie i inżynieria produkcji) i sukcesywnie będą się pojawiać (administracja i kryminologia) - ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu: doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez identyfikację jego mocnych i słabych stron, dostarczenie nauczycielom akademickim informacji zwrotnej o ocenie ich pracy oraz wskazanie ewentualnych kierunków doskonalenia procesu dydaktycznego.

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 13.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzaminy/zaliczenia u prof. A. Ceniana

Zaliczenie ćwiczeń (II termin) z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 13.02.2021r., od godz. 10:00 do 11:30 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

Egzamin z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 14.02.2021 r., o godz. 12:00 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle. Czas egzaminu 45 minut plus 10 minut na wysłanie.

Pages