Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 13.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzaminy/zaliczenia u prof. A. Ceniana

Zaliczenie ćwiczeń (II termin) z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 13.02.2021r., od godz. 10:00 do 11:30 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

Egzamin z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 14.02.2021 r., o godz. 12:00 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle. Czas egzaminu 45 minut plus 10 minut na wysłanie.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Jana Kudrelka

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Jana Kudrelka zostały przełożone na weekend 13-14.02.2021 r. szczegóły podamy w najbliższych dniach. Egzaminy odbędą się na platformie Clickmeeting a nie jak wcześniej podawaliśmy, na platformie Moodle. Forma egzaminu: test

Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez prof. Mirosława Borkowskiego

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" 20.02.2021r., godz. 16:00 - 17:30

Zasady przeprowadzenia egzaminu:

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, przy pomocy programu ClickMeeting.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Link do logowania na platformę, zostanie zamieszczony na stronie GSW w tygodniu poprzedzającym egzamin.

 

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" 20.02.2021r., godz. 16:00 - 17:00

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez doc. Aleksandrę Friedberg

Egzaminy z przedmiotów Public relatoins oraz Public relations w administracji publicznej odbędą się w formie testu na platformie Moodle. Test będzie dostępny od 06.02.2021 r. (sobota) godz. 9:00 do 07.02.2021 r. (niedziela) godz. 23:00.

Wyniki testu z Public relations i Public relations w administracji publicznej

Wyniki testu są następujące:

10 punktów:      5,0

9 punktów :       4,5

8 punktów:        4,0

06-07.02.2021r. egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

06.02.2021r. egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 06.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Strony