Informacje o sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sesji egzaminacyjnej.

W tym semestrze, tak jak w semestrze ubiegłym, studenci nie odbierają kart okresowych osiągnięć z dziekanatu, wpisów dokonają wykładowcy w dziekanacie.

Nie będzie też wpisów do indeksów. Warunkiem uzyskania wpisu na kartę oraz do protokołu ocen jest rozliczenie poprzedniego semestru oraz uregulowanie opłat za studia.

Wymogi dotyczące składania prac dyplomowych w dziekanacie

Prosimy tegorocznych dyplomantów o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w załączonym pliku

Przed złożeniem pracy w dziekanacie prosimy o dokładne zapoznanie się z „ABC DYPLOMANTA”
Plik dostępny jest na stronie GSW po zalogowaniu.

Należy wybrać zakładkę "Student"→ "Student zalogowany"→ "Dyplomanci" (po prawej stronie w Drukach) →  ABC dyplomanta

Badanie Centrum AMRON do Raportu „Studenci na rynku nieruchomości” - ankieta online

Szanowni Studenci,

Centrum AMRON przygotowuje kolejny Raport „Studenci na rynku nieruchomości", z którego to raportu także Państwo będziecie mogli skorzystać, jak również z jego poprzednich edycji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu Centrum AMRON. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie sytuacji mieszkaniowej studentów oraz ocenę kondycji rynku najmu studenckiego i stanowić będzie podstawę do publikacji ogólnopolskiego raportu. Wszystkie odpowiedzi zostaną poddane analizie, a wnioski opublikowane w postaci raportu.

Konsultacje - język angielski, mgr M. Ruczyński

Dnia 05.06.2021 r. w godzinach 16:45 - 18:15 odbędą się dodatkowe konsultacje z języka angielskiego dla osób, które miały problem z połączeniem się w czasie zaplanowanych zajęć lub mających  zapytania do wykładowcy. 

Konsultacje odbędą się poprzez Platformę ClickMeeting. Link dostępu zostanie zamieszczony w czwartek poprzedzajęcy zajęcia.

Egzamin/zaliczenie z przedmiotu "Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych" - mgr A. Deja

Egzamin/zaliczenie z przedmiotu "Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych" odbędzie się dnia 22.05.2021 r. o godzinie 14:00.

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Uwaga grupa Afr4-S

Nastąpiła zmiana w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się z jego aktualizacją.

Strony