Uwaga! Zniżka w czesnym dla absolwentów ZSB w Braniewie!
Wszyscy absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2 otrzymują 10% zniżki w opłatach czesnego za studiowanie na studiach pierwszego stopnia w Filii GSW w Braniewie:

  • zniżka przyznawana do końca toku studiów;
  • zniżka dotyczy osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021;
  • należy dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi świadectwo ukończenia szkoły ZSB w Braniewie.

Więcej o zniżkach w czesnym oraz regulamin ich przyznawania: https://gsw.gda.pl/pl/content/znizki.