Studenci (i absolwenci) mają możliwość publikacji swoich artykułów w Zeszytach Studenckich Gdańskiej Szkoły Wyższej ("Zeszytach Studenckich GSW"). Gorąco zachęcamy do publikowania swoich prac, będących na dobrym poziomie merytorycznym i edycyjnym. Na życzenie studenta informacja taka zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu. Każdy autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egz. Zeszytów.

Historia czasopisma

 1. 2010 (tom 1-2): pn. "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji", półrocznik, tom 1: ISBN 978-83-89762-32-0, tom 2: ISBN 978-83-89762-33-7
 2. 2011 (tom 3): zmiana częstotliwości wydania: rocznik, ISSN 2083-9804
 3. 2012 (tom 4): zmiana tytułu czasopisma: "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej", ISSN 2083-9804
 4. 2013 (tom 5 i nast.): zmiana nr ISSN: ISSN 2451-2893
 5. ostatni wydany tom: 4 (w roku 2012); tomy 5-7 (za lata 2013, 2014 i 2015) w przygotowaniu, ukażą się jesienią.

Tekst zapisany czcionką pogrubioną przedstawia dane aktualne.

Warunki opublikowania artykułu studenckiego

 1. Zgoda nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pisany jest artykuł (praca).
 2. Dostarczenie do Wydawnictwa GSW, za pośrednictwem nauczyciela, artykułu w wersji elektronicznej w formie pliku MS Word® (wer. do 2007) lub pliku RTF.
 3. Dostarczenie zgody na wydanie artykułu drukiem. 
  W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora, należy dostarczyć zgody od wszystkich współautorów.
  Druk dostępny jest do pobrania poniżej (PDF); zgodę na druk można dostarczyć: 1) zeskanowaną na adres e-mail: wydawnictwo(at)gsw.gda.pl; 2) pocztą; 3) osobiście: w Bibliotece GSW lub dziekanacie.
 4. Artykuły niespełniające wymienionych warunków nie będą publikowane.

Egzemplarze Zeszytów Studenckich GSW dostępne są w Bibliotece GSW, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.