Tradycyjna metoda rekrutacji na studia (poprzez wypełnienie Ankiety na studia)

Jeżeli nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego i wypełnić aplikacji rekrutacyjnej, możesz zrekrutować się na studia, wypełniając ankietę osobową studenta (do pobrania poniżej):

  • albo wypełniając plik elektronicznie (PDF jest formularzem przygotowanym do wypełnienia komputerowego),
  • albo drukując plik i wypełniając go długopisem w sposób czytelny (wielkimi literami).

Wypełnioną ankietę oraz zdjęcie jak do dowodu osobistego prześlij do nas na maila: rekrutacja@gsw.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gdańska Szkoła Wyższa, REKRUTACJA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.

Pamiętaj, aby dostarczyć nam dokumenty: (*) świadectwo dojrzałości; lub (*) dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem. Możesz je zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcia, np. smartfonem, albo przesłać oryginały pocztą tradycyjną (oryginały zostaną Wam zwrócone).

Jeżeli dostarczasz skany ww. dokumentów, będziesz musiał/musiała pokazać nam oryginały tych dokumentów (albo w czasie rekrutacji, albo tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego)