Zaliczenia poprawkowe odbędą się w formie ustnej 19 września 2020r., od godz. 9:30 w siedzibie Uczelni, w sali B111.

Harmonogram przystępowania przez studentów do zaliczeń:
- 9:30 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie strategiczne";
- 10:15 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji";
- 11:00 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem";
- 11:45 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie logistyką i transportem".

Studenci chcący zdać zaległy egzamin bądź zaliczenie z innego przedmiotu, będą mieli taką możliwość od godz. 12:00. Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do dziekanatu GSW (do czawrtku 17.09).

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Tczew