Zaliczenia poprawkowe z Fizyki dla grup Ip2 i Ip2-e odbędą się:
- 12 września o godz. 14:00 (I termin),
- 19 września  o godz. 14:00 (II termin).

Zaliczenie poprawkowe będzie w formie zadań dostępnych na platformie Moodle.

Kategoria powiadomień: Dziekanat