Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej ujęte zostało w zaktualizowanym wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem ID 84800 (pn. "Wydawnictwo GSW") — 80 punktów za autorstwo monografii naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/).

Kategoria powiadomień: Wydawnictwo