Brak
Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Zdzisław Kusto, Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej, Gdańsk 2009, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-26-9. Stron 110, format 17x24 cm (B5)
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 026
   
Tytuł Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym.
Podtytuł Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej
Autor Zdzisław Kusto
Rok wydania 2009
Strony 110
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-26-9
Cena (zł) Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza), tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym w porównaniu do kosztów wytwarzania ciepła w źródle konwencjonalnym.

W książce opisano algorytm obliczania bilansu energetycznego dla hybrydowego źródła ciepła złożonego z pomp ciepła i wodnych kotłów opalanych olejem opałowym lub gazem ziemnym albo biogazem. Opisano także algorytm obliczania efektywności ekonomicznej wytwarzania ciepła, w czym posłużono się zalecaną przez autora metodą kosztów narastających (MKN), która wywodzi się z metody LCC (Live Cycle Costs). W opisywanym algorytmie dodatkowo sformułowano w szczególny sposób metodę NPV tak, aby była kompatybilna z metodą MKN.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Dane klimatyczne i moc cieplna na ogrzewanie budynków
 3. Krzywe grzewcze i współpraca pomp ciepła z instalacją ogrzewania pomieszczeń oraz innymi źródłami ciepła
 4. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
 5. Warianty współpracy źródeł ciepła i wskaźniki współpracy
 6. Współczynnik wydajności pomp ciepła
  • Opis ogólny
  • Uśredniony współczynnik wydajności pompy ciepła
 7. Składniki kosztów w obliczeniach efektywności ekonomicznej
  • Opis ogólny
  • Nakłady inwestycyjne oraz zwrot tych nakładów
  • Koszty eksploatacyjne zmienne
  • Koszty eksploatacyjne stałe
  • Dodatkowe składniki bilansu ekonomicznego
 8. Ocena efektywności ekonomicznej
  • Wprowadzenie
  • Metoda kosztów narastających – MKN
  • Metoda wartości bieżącej netto – NPV
  • Jednostkowe koszty wytwarzania ciepła
 9. Zakończenie
 10. Literatura
Kusto Zdzisław - fotografia
Nota biograficzna

Zdzisław Kusto
Energetyk. Nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, od 2008 roku w Gdańskiej Szkole Wyższej. Studia ukończył w zakresie Elektrowni i Gospodarki Energetycznej. Miejsca pracy zawodowej: Wydział Elektryczny (później Wydział Elektrotechniki i Automatyki) w Politechnice Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa. Staże zawodowe odbył w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w Okręgowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy oraz w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Radiolokacyjnych w Jeleniej Górze. Prowadził kilka edycji studium podyplomowego w zakresie budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych, a także kilka edycji studium podyplomowego w zakresie audytingu energetycznego. Specjalizował się w zagadnieniach efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym źródeł energii odnawialnej (słońce, wiatr, biogaz, biomasa, pompy ciepła, geotermia). Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu elektroenergetyki, energetyki konwencjonalnej, niekonwencjonalnych źródeł energii oraz ekonomii energetyki. Współautor książki o życiu studenckim w Politechnice Gdańskiej, autor monografii o ekonomicznej efektywności pomp ciepła oraz autor i współautor ponad 130 publikacji i opracowań naukowo-technicznych

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Zdzisław Kusto, Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-89762-26-9.
 2. W przygotowaniu redakcyjnym jest monografia: Gospodarka i systemy energetyczne, wydanie elektroniczne (PDF).

Książka niedostępna w sprzedaży. Zapraszamy do biblioteki GSW i innych bibliotek