0 review(s) | Add your review
Przemysław Kierończyk, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji, Gdańsk 2008, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-13-9. Stron 278, format 17x24 cm (B5), cena: 20,00 zł
20,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 013
   
Tytuł Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji
Autor Przemysław Kierończyk
Rok wydania 2008
Wydanie Wydanie drugie poprawione
Informacja o wydaniu I Nakład wydania pierwszego wyczerpany:
Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji (obecnie pod nazwą Wydawnictwo GSW), Gdańsk 2006, ISBN 83-89762-08-0
Strony 278
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-13-9
Cena (zł) 20,00

Na pierwszej stronie okładki wykorzystano fragment rysunku Piotra Norblina "Uchwalenie Konstytucji 3 Maja", znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, za zgodą Biblioteki.

Informacje dodatkowe

Pozycja ma charakter dydaktyczny; prezentowany materiał odpowiada wymogom merytorycznym przyjmowanym w nauce prawa na poziomie akademickim. Porusza ona nie tylko zagadnienia prawa konstytucyjnego, ale służy także pomocą dla potrzeb studiowania historii administracji. Osoba autora gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki, nie tylko z uwagi na wieloletnie doświad­czenie z zakresu nauki prawa konstytucyjnego w szkole wyższej, ale także z uwagi na jego wcześ­niejsze doświadczenia publikacyjne.

Uwagi wstępne

Ten podręcznik pisany był głównie z myślą o studentach Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, w szczególności o słuchaczach studiów zaocznych. Nic nie stoi na przeszkodzie by korzystali z niego także inni odbiorcy – należy jednak mieć świadomość, że zawartość i układ treści niniejszej książki podporządkowane są potrzebom konkretnych zajęć. Autorem kierował zamysł stworzenia prostego, przystępnego podręcznika, który mógłby służyć studentowi pierwszego roku administracji jako wprowadzenie do niezwykle złożonej i obszernej materii prawa konstytucyjnego. Ogólne założenie polegało przy tym, na zawarciu w skrypcie informacji podstawowych, które student mógłby bez większego problemu opanować podczas pierwszych miesięcy swojej przygody naukowej – w trakcie nauki własnej. Pozwoliłoby to prowadzącemu wykład na skoncentrowanie się na zagadnieniach najtrudniejszych.

Jest oczywiste, że "Wprowadzenie..." nie ma być jedynym źródłem wiedzy studenta. Towarzyszyć mu musi wykład, typowy podręcznik prawa konstytucyjnego, inne publikacje z zakresu tego prawa, także lektura aktów prawnych. Należy przy tym mieć świadomość, iż autor dokonał określonej selekcji materiału, kierując się własnym przekonaniem i swoją wizją podręcznika oraz wykładanego przedmiotu. Pominięto z założenia szczegółową tematykę odnoszącą się do organizacji aparatu państwowego w Polsce, uznając, że w tym zakresie można odesłać studentów zarówno do wykładu, jak i do już istniejących podręczników akademickich. Skoncentrowano się głównie na zagadnieniach teoretycznych i historii polskiego prawa konstytucyjnego, choć i tu autor dokonał pewnego wyboru. Przede wszystkim pominięto właściwie problematykę praw człowieka, a zagadnienia związane z niektórymi zasadami naczelnymi ustroju przestawiono w bardzo podstawowym zakresie. Autor uznał, że te trudne materie muszą przede wszystkim zostać przedstawione bardzo szczegółowo na wykładzie, a ponadto student powinien zapoznać się przynajmniej z częścią bogatej literatury na ten temat.

Rozbudowana natomiast została dosyć znacząco część historyczna niniejszego podręcznika. Wynika to z przekonania autora, że nadal historia polskich rozwiązań konstytucyjnych jest niezwykle istotną częścią przedmiotu. Przy czym, niestety znaczna część podręczników z prawa konstytucyjnego nie poświęca historii naszego konstytucjonalizmu należnej mu uwagi. Jest jeszcze jeden powód – skrypt ten ma służyć jako pomocniczy do nauki przedmiotu "Historia administracji".

Autor ma nadzieję, że niniejsza książka będzie stanowiła chociaż minimalną pomoc dla studentów administracji w opanowaniu tego fascynującego, ale jednocześnie trudnego przedmiotu.

Spis treści

 1. Uwagi wstępne.
 2. Rozdział I. Pojęcie prawa konstytucyjnego. Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa.
 3. Rozdział II. Pojęcie państwa i ustroju państwowego. Kategorie organów państwowych. Typowe systemy rządów krajów demokratycznych.
 4. Rozdział III. Konstytucja jako źródło prawa konstytucyjnego.
 5. Rozdział IV. Inne źródła prawa konstytucyjnego.
 6. Rozdział V. Zasady naczelne ustroju – podstawowe informacje.
 7. Rozdział VI. Formy demokracji bezpośredniej. Partie i systemy partyjne.
 8. Rozdział VII. Podstawy prawa wyborczego.
 9. Rozdział VIII. Podstawowe informacje o prawie konstytucyjnym II Rzeczypospolitej.
 10. Rozdział IX. Prawo konstytucyjne Polski Ludowej.
 11. Rozdział X. Początki III Rzeczypospolitej.
 12. Wybrana literatura.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji