Termin egzaminu z przedmiotu "Publiczne prawo konkurencji" u dr S. Koroluka

29.06.2024 r., godz. 11:00, forma ustna, na Teamsach

Termin ten dotyczy tylko osób, które będą się ubiegać o ocenę bardzo dobrą.

Kategoria powiadomień: Dziekanat