Kategoria: Koło naukowe

Tagi: Koło naukowe, Dispecto

Logo Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej "Dispecto"

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej "Dispecto" jako zrzeszenie studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami Koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych.

Koło oferuje:

  • cykliczne spotykania się z biegłymi z różnych dziedzin kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej;
  • odwiedziny miejsc związanych z kryminalistyką;
  • odkrywanie tajników kryminalistyki pod opieką biegłego-eksperta kryminalistyki;
  • rekonstrukcje i oględziny miejsc zdarzeń;
  • wykorzystanie własnego sprzętu do badań kryminalistycznych;
  • cotygodniowe spotkania – każda środa w sali A111 o godzinie 17:30;
  • własny fanpage na fb.
Opiekun koła:
biegły-ekspert kryminalistyki
Kontakt:
e-mail: kolo.dispecto@gsw.gda.pl

https://www.facebook.com/SKNdispecto