Seminarium prof. Joanny Kierzkowskiej odbędzie się dnia 29.01.2023 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Wydziału Zamiejscowego GSW w Tczewie.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy seminarzyści prof. Kierzkowskiej (również z grup gdańskich), zainteresowani konsultacjami, mogą wziąć udział w w/w seminarium.

Kategoria powiadomień: Dziekanat