Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele Gdańskiej Szkoły Wyższej

Uczelnia z dniem 1 marca 2023 r. zaprzestanie utrzymywać internetową platformę edukacyjną Moodle GSW. W związku z tym osoby posiadające na platformie materiały, z których będą chciały jeszcze skorzystać, powinny je do tego dnia pobrać. Po upływie terminu wszystkie materiały i dane tam przechowywane zostaną usunięte.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Biurem Informatycznym GSW: informatyka(at)gswgdansk.edu.pl.

Decyzja jest spowodowana wdrożeniem Platformy Office 365 GSW, w ramach której studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele mają dostęp do usług wspierających edukację online, jak: Teams, własna przestrzeń dyskowa OneDrive, Word, Excel i wiele innych.

Szczegóły dotyczące Platformy Office 365 GSW pod adresem: www.gsw.gda.pl/office-365.

Szczegóły dotyczące Platformy Office 365 GSW
Kategoria powiadomień: Dziekanat