Brak
Prywatna własność środków produkcji - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Adam Jan Karpiński, Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2010. ISBN 978-83-89762-30-6. Stron 150, format 14,8x21,0 cm (A5). Nakład wyczerpany; dostępne wydanie drugie uzupełnione: Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-48-1
0,00 zł
Dyscyplina: Socjologia, Filozofia
Nr katalogowy: 030
   
Tytuł Prywatna własność środków produkcji
Podtytuł Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego
Autor Adam Jan Karpiński
Rok wydania 2010
Strony 150
Format (cm) 14,8x21,0 (A5)
ISBN 978-83-89762-30-6
Cena (zł) Nakład wyczerpany
Informacja o wydaniu II Dostępne wydanie drugie uzupełnione:
Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-48-1

Spis treści

 • Uwagi wstępne. Stan współczesnego bytu społecznego
 1. Zwolennicy status quo, zmian ewolucyjnych bądź rewolucyjnych
 2. Kapitał pomnaża się, gdy działa
 3. Rewolucje w przeszłości
 4. Własność prywatna środków produkcji
 5. Ziemia – czarodziejską rzeczą?
 6. Ziemia, praca i dobro wspólne
 7. Czarodziejska rzecz: maszyna
 8. Czarodziejski, cudotwórczy stosunek: Pieniądzu! Stań się!
 9. Globalizacja znosząca państwa w służbie prywatnej własności środków produkcji
 10. Formalno-symboliczne państwo świata – kolejną przestrzenią prywatnej własności środków produkcji
 11. Totalitarne działania prywatnej własności środków produkcji
  1. Rewolucja w Rosji
  2. Faszyzm przeciw socjalizmowi
  3. Totalitaryzm komunizmu, czyli socjalizmu realnego
  4. Totalitaryzm kapitału finansowego
 12. Kurtyna opada i aktorzy schodzą ze sceny: faszyzm i komunizm XX wieku kończą swoją rolę
 13. Przyczyny i sposoby schodzenia ze sceny socjalizmu realnego
  1. Przesunięcia form kapitałowych
  2. Prywatyzacja, czyli ubezwłasnościowienie społeczeństwa socjalizmu realnego
  3. Walenrodyzm formą walki o własność prywatną środków produkcji
  4. Dopasowywanie się socjalizmu realnego do kapitalizmu w jego finansowej formie symbolicznej
  5. Dopełnienie – przyjęcie obowiązującej koncepcji człowieka
  6. Konieczność pozyskania nowych technologii
  7. Jednowymiarowość cyberkultury budowanej na podstawie prywatnej własności środków produkcji
 14. Synteza może zastąpić negujące się elementy alternatywy
 15. Filozofia ekologii – spostrzeżony skutek wielkiej specjalizacji naukowej pomnażającej, jak dotąd, własność prywatną środków produkcji
 16. Potrzebna zmiana paradygmatu: z istniejącego – przedmiotowego (podmiot-przedmiot) na pożądany – podmiotowy (podmiot-podmiot). To wymaga jednakże nowej filozofii – sofiologii
 17. Możliwe scenariusze przyszłości
 18. Propozycje działań konkretnych. Materializowanie się idei syna marnotrawnego

oraz:

 • Zakończenie
 • Bibliografia
Karpiński Adam Jan - fotografia
Nota biograficzna

Adam Jan Karpiński
ORCID 0000-0002-6605-9115. Urodzony 26 maja 1949 roku w Strzelinie, woj. wrocławskie. W 1979 roku ukończył Wydział Pedagogiczny Wojskowej Akademii Politycznej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, później Akademii Marynarki Wojennej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Filozofii. W 1985 roku obronił dysertację doktorską, zaś w 1990 roku zdał kolokwium habilitacyjne, broniąc rozprawy: Próba rekonstrukcji Marksowskiej teorii kultury.

Za najważniejszych swoich mistrzów i pedagogów uważa: prof. Mirosława Nowaczyka, prof. Andrzeja Nowickiego, prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, prof. Władysława Pałubickiego, prof. Józefa Borgosza.

Jest filozofem i socjologiem. W pracy naukowej, skoncentrowanej wokół ontologii bytu społecznego, weryfikuje hipotezę o wyczerpaniu się dotychczasowego, ideologicznie obowiązującego, podmiotowo-przedmiotowego paradygmatu naukowego. Dostrzegalnym jego skutkiem jest powszechnie konstatowany kryzys kultury współczesnej. Zaistniały realne warunki dla myślenia o świecie i działania podmiotowo-podmiotowego. Wymaga to jednak filozoficznego wysiłku współczesnego człowieka ukierunkowanego na tworzenie nowej filozofii, radykalnie odmiennej od istniejącej filozofii zachodnioeuropejskiej. Postulat ten realizuje w postaci tworzonej przez siebie sofiologii, która może być filozofią przyszłości.

Temu podporządkowane są studia nad klasyczną filozofią niemiecką, filozofią społeczną, filozofią polską oraz rosyjską. Tę ostatnią wykorzystuje dla formułowania współczesnej idei słowiańskiej, którą uważa za niezbędną w urzeczywistnianiu na Ziemi zasady antropicznej.

Był współwydawcą i członkiem Rady Programowej pierwszych numerów Miscellanea. Anthropologica et Sociologica. Zainicjował utworzenie, i jako redaktor naukowy wydał pierwszy numer Słupskich Studiów Filozoficznych. Pracuje w Stowarzyszeniu Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku. Od dłuższego czasu jest we władzach różnych międzynarodowych stowarzyszeń słowiańskich.

Poza monografiami i podręcznikami akademickimi opublikował wiele artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Monografie i podręczniki akademickie
 1. Zarys historii filozofii (1997)
 2. Wstęp do socjologii (2000)
 3. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych (2000)
 4. O kryzysie kultury współczesnej uwag kilka (2000)
 5. Kryzys kultury współczesnej (2003)
 6. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych (2005), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-02-1
 7. Wstęp do socjologii krytycznej (2006), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-07-2
 8. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (2010, wyd. II uzup. 2013), Wydawnictwo GSW, 2010: ISBN 978-83-89762-30-6, 2013: ISBN 978-83-89762-48-1
 9. Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza (2015), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-65-8

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW

Książka niedostępna w sprzedaży. Zapraszamy do biblioteki GSW i innych bibliotek