Osobom, które w terminie 1.05-30.06.2024 złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia I lub II stopnia
przyznaje się upust w opłatach czesnego za pierwszy rok studiów w wysokości  400 zł  na pierwszy rok studiów (po 200 zł na każdy semestr)

Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowe regulowanie płatności czesnego, zgodnie z obowiązującymi w GSW zasadami (https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia).
W przypadku przekroczenia terminu płatności czesnego (lub dowolnej raty czesnego), promocja może zostać w indywidualnym przypadku unieważniona

Oprac. na podst. zarządzenia Nr 3/2024 Kanclerza GSW z 19.04.2024 r. ws. ustalenia promocyjnej zniżki za usługi edukacyjne dla obywateli polskich do 30.06.2024

Wysokość czesnego za semestr studiów w ramach promocji do 30.06.2024

Kierunek studiów Czesne w promocji
Administracja
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Administracja
I stopnia, niestacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Administracja
II stopnia, niestacjonarne
2.500 zł
2.300 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Kryminologia
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Kryminologia
I stopnia, niestacjonarne
2.700 zł
2.500 zł
Kryminologia i kryminalistyka
II stopnia, niestacjonarne
2.700 zł
2.500 zł
Prawo w biznesie
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Prawo w biznesie
I stopnia, niestacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Logistyka
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Logistyka
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Pedagogika
I stopnia, stacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Pedagogika
I stopnia, niestacjonarne
2.400 zł
2.200 zł
Zarządzanie
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Zarządzanie
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie
II stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopnia, niestacjonarne, 3- i 4-semestralne
2.800 zł
2.600 zł