Dostępna jest organizacja nowego roku akademickiego 2022/2023:
https://gsw.gda.pl/pl/content/organizacja-roku-akademickiego-20222023

Kategoria powiadomień: Dziekanat