Prosimy o sprawdzanie korespondencji dotyczącej założenia konta przesłanej z Platformy do Państwa skrzynek e-mail (również spam). W przypadku braku takiej korespondencji, prosimy o przejście na Platformę Moodle GSW, następnie uruchomienie procedury odzyskiwania hasła poprzez kliknięcie w: „Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?” na stronie logowania. W jednym z pól:

  • "Wyszukaj po adresach e-mail" należy podać adres mailowy ten, który jest znany w dziekanacie GSW; lub
  • "Wyszukaj po nazwie użytkownika" należy podać nazwę użytkownika, która tworzona jest według schematu: "imię.nazwisko", ale z pominięciem polskich liter (np. Łukasz Kowalśny ⇒ ukasz.kowalny).

Następnie należy oczekiwać na automatyczną korespondencję mailową (również spam) i postępować zgodnie z jej treścią.

Wprowadzając dane na Platformę wykorzystywaliśmy znane nam Państwa adresy e-mail. Jeżeli – pomimo odzyskiwania hasła – nie możecie się zalogować, prosimy o kontakt: pomoc.webinarium@gsw.gda.pl i podanie niżej wymienionych informacji oraz wskazanie, jakiej platformy dotyczy problem (Moodle, ClickMeeting):

  • nauczyciele akademiccy: imię i nazwisko, adres e-mail;
  • studenci: imię i nazwisko, adres e-mail, nr grupy studenckiej.

 

Adres Platformy Moodle GSW: https://gsw.moodle.org.pl/.