W ramach współpracy GSW oraz Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzono studia podyplomowe "Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych". Są to studia doskonalące, prowadzone w trybie kształcenia na odległość obejmującego wszystkie zajęcia (platforma MS Teams lub Google Meet). Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry (185 h).

Więcej informacji (w tym opłaty, wymagane dokumenty, plan studiów) pod adresem:
https://pia.apsl.edu.pl/instytut-prawa-i-administracji/oferta-studiow/studia-podyplomowe/prawne-aspekty-funkcjonowania-podmiotow-leczniczych

  Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Prawa i Administracji AP w Słupsku

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!