0 review(s) | Add your review
Ryszard Pałgan, Natura negocjacji handlowych, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-39-9. Stron 174, format 17x24 cm (B5), cena: 25,00 zł
25,00 zł
Dyscyplina: Ekonomia
Nr katalogowy: 039
   
Tytuł Natura negocjacji handlowych
Autor Ryszard Pałgan
Rok wydania 2012
Strony 174
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-39-9
Cena (zł) 25,00

Wstęp

Komunikacja międzyludzka opiera się w głównej mierze na sztuce negocjacji. Negocjacje są jednym z najważniejszych czyn­ników, umożliwiających osiągnięcie sukcesu i zapewnienie sobie pomyślnych kontaktów z innymi ludźmi. W codziennym życiu negocjacje przybierają różne formy, służą rozwiązywaniu konfliktów, choć większość osób sądzi, że odbywają się one tylko między kupującym i sprzedającym. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w gospodarce wymusiły zgłębienie wiedzy na temat negocjacji i wszystkiego, co z nimi związane. Bez negocjacji praktycznie trudno mówić o profesjonalnym podejściu do wyzwań i celów stojących przed firmami czy państwami.

Negocjowanie wzajemnych stanowisk i zależności, zawieranie sojuszy i kontraktów obejmuje dzisiaj wielki obszar działalności, liczą się tak silne, jak słabe strony podejmowanych działań, zarówno tych wielkich, jak i tych mniejszych. Wiadomo, że negocjacje to bardzo trudny i skomplikowany proces podejmowania wspólnej decyzji, w którym każdy z zainteresowanych stara się doprowadzić do tego, aby strony podjęły wspólnie taką decyzję, która umożliwiłaby przede wszystkim realizację jego interesów.

Książka przedstawia istotę negocjacji handlowych oraz zasady ich prowadzenia.

W pierwszych rozdziałach opisano podstawowe pojęcia i de­finicje negocjacji handlowych, przedstawiono etap przygotowania do rozmów, a także skupiono się na stylach, fazach, taktykach oraz najważniejszych technikach negocjacyjnych.

W kolejnych rozdziałach części pokazano trudne, konfliktowe sytuacje negocjacyjne oraz znaczenia roli komunikacji niewerbalnej i etyki.

W końcowej części przedstawiono uwarunkowania prowadze­nia rozmów na szczeblu międzynarodowym. Globalizacja działalności gospodarczej wymusza bowiem tego typu negocjacje.

Spis treści

1. Definicje, fazy i taktyki negocjacji handlowych

 • 1.1. Definicje
 • 1.2. Fazy negocjacji handlowych
  • 1.2.1. Przygotowanie do negocjacji i wstępne czynności
  • 1.2.2. Negocjacje właściwe
  • 1.2.3. Faza końcowa negocjacji
 • 1.3. Taktyki

2. Techniki i sposoby negocjacji handlowych

 • 2.1. Techniki stosowane przy odpowiednich taktykach
  • 2.1.1. Techniki wykorzystywane przy taktykach dominujących
  • 2.1.2. Techniki negocjacyjne wykorzystywane w ramach taktyk kształtujących
  • 2.1.3. Techniki stosowane przy taktykach zamykających
 • 2.2. Techniki negocjacyjne związane z etapami negocjowania
  • 2.2.1. Pierwszy etap negocjacji
  • 2.2.2. Główna faza negocjacji
  • 2.2.3. Trzecia faza negocjacji
 • 2.3. Najczęściej stosowane i najskuteczniejsze techniki negocjacji handlowych

3. Style negocjacji handlowych

 • 3.1. Style negocjacji handlowych zależne od nastawienia do sytuacji negocjacyjnej
  • 3.1.1. Styl przegrana-przegrana (tzw. zimna wojna)
  • 3.1.2. Styl wygrana-przegrana
  • 3.1.3. Styl wygrana-wygrana
  • 3.1.4. Styl rzeczowy
  • 3.1.5. Styl integracyjny
 • 3.2. Inne style negocjacji

4. Przygotowania do negocjacji handlowych

 • 4.1. Zebranie informacji o stronie przeciwnej
 • 4.2. BATNA
 • 4.3. Wybór miejsca negocjacji
 • 4.4. Czas negocjacji
 • 4.5. Pole negocjacji
 • 4.6. Lista argumentów
 • 4.7. Wybór technik negocjacyjnych
 • 4.8. Budowa zespołu negocjacyjnego

5. Cechy dobrego negocjatora
6. Trudne i konfliktowe sytuacje negocjacyjne

 • 6.1. Czym jest konflikt?
 • 6.2. Przyczyny sytuacji konfliktowych
 • 6.3. Rodzaje konfliktów
 • 6.4. Rozwiązywanie konfliktów
  • 6.4.1. Rozwiązywanie konfliktów w negocjacjach zbiorowych

7. Manipulacja w procesie negocjacji

 • 7.1. Czym jest manipulacja?
 • 7.2. Istota manipulacji
 • 7.3. Techniki manipulacji i reguły psychologiczne wykorzystywane podczas negocjacji

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • 8.1. Komunikacja werbalna
  • 8.1.1. Cechy charakterystyczne mowy
  • 8.1.2. Style komunikowania się
  • 8.1.3. Pozostałe przesłanki efektywnego komunikowania się
  • 8.1.4. Przesyłanie informacji
 • 8.2. Komunikacja niewerbalna. Czym jest mowa ciała
 • 8.3. Mechanizmy pierwszego wrażenia
 • 8.4. Komunikaty niewerbalne
  • 8.4.1. Mimika
  • 8.4.2. Dłonie i ramiona
  • 8.4.3. Nogi i stopy
  • 8.4.4. Pozycja tułowia i postawa
  • 8.4.5. Dotyk i kontakt fizyczny
  • 8.4.6. Dystans fizyczny
  • 8.4.7. Wygląd zewnętrzny, ubiór
  • 8.4.8. Dźwięki paralingwistyczne
  • 8.4.9. Jakość wypowiedzi
  • 8.4.10. Elementy środowiska fizycznego
 • 8.5. Odczytywanie emocji z sygnałów niewerbalnych

9. Etyka a skuteczność w negocjacjach

 • 9.1. Etyka procesu
  • 9.1.1. Etyka taktyk
  • 9.1.2. Etyka nieprawdziwych oświadczeń
 • 9.2. Etyka podziału, reprezentacji i interwencji
 • 9.3. Przyczyny nieetycznych zachowań
 • 9.4. Formy kłamstwa
 • 9.5. Skutki nieetycznego zachowania podczas negocjacji

10. Kulturowe uwarunkowania w prowadzeniu negocjacji handlowych

 • 10.1. Co może utrudniać negocjacje międzynarodowe?
 • 10.2. Negocjacje na rynkach zagranicznych na przykładzie wybranych krajów
  • 10.2.1. Kraje europejskie
   • 10.2.1.1. Wielka Brytania
   • 10.2.1.2. Niemcy
   • 10.2.1.3. Rosja
   • 10.2.1.4. Francja
   • 10.2.1.5. Szwecja
   • 10.2.1.6. Włochy
  • 10.2.2. Kraje azjatyckie
   • 10.2.2.1. Japonia
   • 10.2.2.2. Chiny
   • 10.2.2.3. Singapur
  • 10.2.3. Kontynent amerykański
   • 10.2.3.1. Stany Zjednoczone
   • 10.2.3.2. Ameryka Środkowa i Południowa
  • 10.2.4. Kraje Półwyspu Arabskiego
  • 10.2.5. Polscy negocjatorzy

Negocjacje w praktyce:

 • Błędy w negocjacjach handlowych
 • Błędy w kontraktach
 • Pierwsze negocjacje polskiej prezydencji ws. pomocy UE [...]
 • Rozpoczęto negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do ESA
 • Polska negocjuje z Wielką Brytanią lepsze warunki rozliczania podatków
 • UE rozpoczęła negocjacje umów o strefie wolnego handlu z Gruzją i Mołdawią
 • Negocjacje ws. ratowania strefy euro
 • Będzie kolejna runda gazowych negocjacji Polski z Rosją
 • UE będzie negocjować z USA warunki włączenia do programu bezwizowego
 • Pakt fiskalny [...]
Pałgan Ryszard - fotografia
Nota biograficzna

Ryszard Pałgan (1944-2021)
Doktor ekonomii w zakresie handlu zagranicznego i marketingu w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny w Gdańskiej Szkole Wyższej. Prowadził zajęcia z przedmiotów jak: negocjacje w biznesie, problemy komunikacji interpersonalnej czy marketing i badania marketingowe. Specjalizował się w tematyce marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie, technik sprzedaży oraz organizacji i techniki handlu zagranicznego. Współpracował z instytucjami doradczo-szkoleniowymi. Prowadził szkolenia dotyczące organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, negocjacji i technik sprzedaży oraz reklamy. Pracował w firmach eksportowych w kraju i za granicą w działach nawiązywania kontaktów handlowych. Współautor ekspertyz dla potrzeb praktyki handlowej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. CRM. Relacje z klientem – kształtowanie i zarządzanie. Z przykładami, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-34-4.
 2. Natura negocjacji handlowych, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-39-9.
 3. Sprzedaż bezpośrednia. Style i techniki, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-60-3.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji