Egzamin / zaliczenie z przedmiotu "Statystyka" - dr K. Świetlik

Terminy egzaminu/zaliczenia z przedmiotu "Statystyka":

20.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupy Ip1-T, Ip2-T, Ip2, Ip2-S

26.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupa Ip2-e

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Link dostępu zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzamin z przedmiotu "Patologie społeczne" - dr Małgorzata Obrycka

Egzamin z przedmiotu „Patologie społeczne” odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021r., o godz. 12:00-14:45.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzamin z przedmiotu "Publiczne prawo konkurencji" - dr Sławomir Koroluk

Egzamin z przedmiotu „Publiczne prawo konkurencji” odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021 r., o godz. 10:00-12:00.

Egzamin dotyczy wyłącznie osób, które złożyły pracę zaliczeniową i chciałyby otrzymać ocenę bardzo dobrą. Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie u wykładowcy.

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Informacje o sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sesji egzaminacyjnej.

W tym semestrze, tak jak w semestrze ubiegłym, studenci nie odbierają kart okresowych osiągnięć z dziekanatu, wpisów dokonają wykładowcy w dziekanacie.

Nie będzie też wpisów do indeksów. Warunkiem uzyskania wpisu na kartę oraz do protokołu ocen jest rozliczenie poprzedniego semestru oraz uregulowanie opłat za studia.

Wymogi dotyczące składania prac dyplomowych w dziekanacie

Prosimy tegorocznych dyplomantów o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej oraz w załączonym pliku

Przed złożeniem pracy w dziekanacie prosimy o dokładne zapoznanie się z „ABC DYPLOMANTA”
Plik dostępny jest na stronie GSW po zalogowaniu.

Należy wybrać zakładkę "Student"→ "Student zalogowany"→ "Dyplomanci" (po prawej stronie w Drukach) →  ABC dyplomanta

Badanie Centrum AMRON do Raportu „Studenci na rynku nieruchomości” - ankieta online

Szanowni Studenci,

Centrum AMRON przygotowuje kolejny Raport „Studenci na rynku nieruchomości", z którego to raportu także Państwo będziecie mogli skorzystać, jak również z jego poprzednich edycji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu Centrum AMRON. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie sytuacji mieszkaniowej studentów oraz ocenę kondycji rynku najmu studenckiego i stanowić będzie podstawę do publikacji ogólnopolskiego raportu. Wszystkie odpowiedzi zostaną poddane analizie, a wnioski opublikowane w postaci raportu.

Strony