Logotyp PKA

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Prezydium PKA potwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Gdańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku umożliwia studentom kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. W ocenie dodano również, że spełniliśmy wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. poz. 1787).

 

Wizytacjom PKA podlegają wszystkie kierunki kształcenia na wszystkich uczelniach w kraju.

Z treścią uchwały PKA można się zapoznać w naszym BIP-ie (https://bip.gsw.gda.pl/) w menu przedmiotowym: "Ewaluacja jakości kształcenia".

Kategoria powiadomień: Dziekanat