Seria
Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska 2014 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, praca zbiorowa, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2014. ISBN 978-83-89762-56-6. Seria: Globalizacja a ochrona środowiska. Stron 694, format 17x24 cm (B5), cena 36 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 056
   
Tytuł Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska
Tytuł serii Globalizacja a ochrona środowiska
Numer w serii 3
Rok wydania 2014
Strony 694
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-56-6
Cena (zł) 36,00

Wprowadzenie

Problematyka ochrony środowiska opiera się na modelu zrównoważonego rozwoju. Określana może być również jako zharmonizowanie potrzeb i aspiracji społeczeństw z możliwościami eksploatacji środowiska, z jednoczesnym równoważeniem szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczności i obywateli zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Idea zrównoważonego rozwoju coraz bardziej wkomponowuje się w organizacyjno-gospodarczą rzeczywistość Polski, wyrażając się racjonalizacją postaw i zachowań wobec środowiska.

Z przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa wynika, że podmioty gospodarcze oraz inne organizacje muszą respektować obowiązujące standardy ochrony środowiska w zakresie między innymi jakości wód, powietrza, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz wymagania dotyczące ekologicznych cech wyrobu. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pokazało, jak ważne i potrzebne jest propagowanie wiedzy z zakresu dostępnych rozwiązań ekologicznych w naszym kraju.

Zauważa się, że coraz więcej osób jest świadomych roli, jaką odgrywają pojedyncze działania w ochronie naszej planety. Przykładem jest wyłączanie światła po wyjściu z pomieszczenia, odłączanie od sieci niepotrzebnych urządzeń, a także racjonalne pobieranie energii z sieci energetycznej, a to jedynie niektóre z wielu działań wpływających korzystnie na bilans energetyczny.

Prezentowana monografia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy obejmuje aspekty społeczne i edukacyjne globalizacji w ochronie środowiska. W drugim zawarto technologię i inżynierię środowiska. Trzeci rozdział dotyczy ekologii i zarządzania środowiskowego. W czwartym przedstawiono kwestie związane z administracją, prawem i ekonomią ochrony środowiska.

Publikacja Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska jest trzecim opracowaniem, które ukazuje się w cyklu czteroletnim wydanym przez Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej (poprzednie – 2006, 2010). Publikacja ta powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku. Do aktywnego udziału również zaproszono pracowników naukowo-dydaktycznych innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Przedstawiona problematyka dotycząca ochrony środowiska w tej publikacji może służyć studentom jako uzupełnienie wiedzy z wybranego zakresu oraz innym Czytelnikom, których interesuje omawiana tematyka.

Autorom dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie niniejszej publikacji, natomiast Czytelnikom życzymy znalezienia w niej wielu informacji, które przydatne będą w różnych dziedzinach życia.

Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Spis treści

Rozdział I. Aspekty społeczne i edukacyjne globalizacji w ochronie środowiska

 1. Jakość życia w późnej dorosłości jako wyzwanie globalnego społeczeństwa, Elżbieta Domańska
 2. Geopolityczne znaczenie zbiorników wodnych na bliskim wschodzie. Wpływ umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych na degradację środowiska, Beata Belica
 3. Poglądy kobiet i mężczyzn różnego wieku dotyczące etyczno-prawnych zagadnień klonowania, Paulina Gralak, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk
 4. Negatywne skutki globalizacji dla szaty roślinnej miast, Julita Kalinowska, Zbigniew Endler
 5. Postulowana koncepcja człowieka w globalizacyjnej, koniecznej ochronie środowiska, Adam Jan Karpiński
 6. Prevalence of Hashimoto’s thyroiditis among children, adolescents and adults in Lviv region in 2000–2010, Olha Kasiyan, Halyna Tkachenko, Jan Łukaszewicz, Natalia Kurhaluk
 7. Globalne i lokalne bariery zrównoważonego rozwoju w opinii studentów ochrony środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Adam Kowalak
 8. Problem energii jądrowej w kontekście globalizacji. Ujęcie Roberta Spaemanna, ks. Józef Kożuchowski
 9. Społeczna odpowiedzialność firm za środowisko naturalne – praktyki w Polsce, Wioleta Mikołajczewska, Aleksandra Friedberg
 10. Turystyka impulsem dynamizującym progres społeczno-ekonomiczny, Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek
 11. Znaczenie i miejsce wiedzy ekologicznej w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Izabela Stelmasiak
 12. Aspekty edukacyjne ochrony środowiska, Alicja Wesołowska

Rozdział II. Technologie i inżynieria środowiska

 1. Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające ze współczesnych konfliktów zbrojnych, Patryk Bukowski
 2. Techniki proekologiczne stosowane w procesie produkcji farb proszkowych przedsiębiorstwa X funkcjonujące w ramach systemu zarządzania środowiskiem, Radosław Drozd, Karol Kufel
 3. Zmiany poziomu morza i falowania wywołane zmianami klimatu, Ewa Jakusik
 4. Assessment of glauconite adsorption properties to mercury (II) ions, Natalia Khopyak, Alek Manenko, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk
 5. Ochrona środowiska. Czy tanie OZE jest prawdą czy mitem?, Zdzisław Kusto
 6. Wpływ modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na poprawę jakości sposobu użytkowania wód na przykładzie miasta i gminy Trzcianka, Jan Łukaszewicz, Halyna Tkachenko
 7. Analiza świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na przełomie lat 2005-2014, Adrian Miller
 8. Inżynieria ochrony środowiska w lokalnej energetyce cieplnej, Tadeusz Noch
 9. Elektronika molekularna, Tomasz Nozdryń
 10. Cadmium and copper content in energy dedicated willow (Salix viminalis L.) irrigated with biogas post production effluent, Wojciech Rejmer, Paulina Drożyner, Andrzej Klasa, Krystyna A. Skibniewska, Piotr Starowicz

Rozdział III. Ekologia i zarządzanie środowiskowe

 1. Physical condition of horses from recreational Crimean and Pomeranian regions, Anastasiia Andriichuk, Halyna Tkachenko, Jan Łukaszewicz, Natalia Kurhaluk, Iryna Tkachova
 2. Badania ekotoksykologiczne jako element strategiczny w ochronie owadów użytkowych, organizmów glebowych i roślin, Agnieszka Drzewiecka, Anna Wróbel, Małgorzata Czarnecka, Elżbieta Kulec-Płoszczyca, Inga Mrzyk
 3. Problematyka ekologii społecznej i zanieczyszczeń z energetyki cieplnej, Tadeusz Noch, Jan Saczuk
 4. Młodociane osobniki troci wędrownej (Salmo trutta L.) jako bioindykatory czystości wód dorzecza Słupi, Katarzyna Pałczyńska-Guguła, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk
 5. Kwaśne preparaty biobójcze – pozytywne i negatywne aspekty ich stosowania w akwakulturze, E. Terech-Majewska, A. Drzewiecka, E. Strzyżewska, J. Grudniewska, J. Szarek, A.K. Siwicki
 6. Ekspozycja na działanie ołowiu i agresja w kontaktach międzyludzkich, Halyna Tkachenko, Paulina Gralak, Natalia Kurhaluk
 7. Poziom jodu w organizmie a stan emocjonalny młodzieży z terenów Pomorza, Halyna Tkachenko, Paulina Gralak, Katarzyna Żółcińska, Natalia Kurhaluk
 8. Lead-induced oxidative stress in rats with different resistance to hypoxia, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk
 9. Oxidative stress in the tissues of Baltic salmonids affected by Aeromonas spp. infection, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Anastasiia Andriichuk
 10. Bocian biały (Ciconia ciconia) jako biowskaźnik stopnia zanieczyszczenia środowiska, Halyna Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Ewa Górska

Rozdział IV. Administracja, prawo i ekonomia ochrony środowiska

 1. Wybrana problematyka praw człowieka a ochrona środowiska, Mirosław Borkowski
 2. Proweniencja polityki regionalnej Unii Europejskiej, Mariusz Fierek
 3. Koncepcja administracyjnych aktów indywidualnych i ich systematyzacja z przykładami w obszarze prawa ochrony środowiska, Bartłomiej Krzyczkowski
 4. Wybrane zagadnienia prawa karnego w zakresie ochrony środowiska, Jan Kudrelek
 5. Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw: przegląd literatury i przykłady badań, Andrzej Michalak
 6. Ocena efektywności programów inwestycyjnych w ochronie środowiska, Lev Morozov, Paweł Merło
 7. Prawo ochrony środowiska w pragmatyce urzędniczej starostów, Jacek Janusz Mrozek
 8. Rozstrzygnie przez sądy arbitrażowe sporów z zakresu inwestycji oddziaływujących na środowisko naturalne, Piotr Nazaruk
 9. Wpływ globalnych problemów energetycznych na bezpieczeństwo Polski i UE, Aleksander Wasiuta

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji