Egzamin/zaliczenie z przedmiotu "Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych" odbędzie się dnia 22.05.2021 r. o godzinie 14:00.

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/trening-umiejetnosci-wychowawczych...

ID wydarzenia: 844-634-536

ZałącznikRozmiar
Binary Data bajtów
Kategoria powiadomień: Dziekanat