Poprawki odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting, 27.03.2021r., o godz. 11:30
Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Osoby, które mają warunek u prof. Klimek, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie na adres mailowy plany.gsw@gmail.com do dnia 25.03.2021r.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/egzaminy-poprawkowe-prof-h-klimek?...
ID wydarzenia: 583-814-238

11:30 - studenci chcący zaliczyć warunki z poprzednich semestrów;
11:40 - pozostali studenci, zaliczający przedmioty z semestru zimowego 2020/21

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew