Egzamin z przedmiotu „Publiczne prawo konkurencji” odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021 r., o godz. 10:00-12:00.

Egzamin dotyczy wyłącznie osób, które złożyły pracę zaliczeniową i chciałyby otrzymać ocenę bardzo dobrą. Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie u wykładowcy.

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat