Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Prawo gospodarcze” dla studentów, którzy mają do zaliczenia przedmiot warunkowo, odbędzie się dnia 29.06.2024 r. o godzinie 9:30 poprzez platformę Teams.

Forma egzaminu: zadania testowe, które należy przesłać do końca dnia 29.06.2024 r. na adres mailowy wykładowcy: neferites@wp.pl

 Kod zapisu do przedmiotu "Prawo gospodarcze", na którym dostępny będzie egzamin: xmweqim

Kategoria powiadomień: Dziekanat