Egzamin z przedmiotu „Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej” - 26.06.2021 r., godz. 9:00.

Link dostępu do platformyhttps://gswgdansk457.clickmeeting.com/historia-mysli-ustrojowo-administr...

ID wydarzenia: 556-937-142

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Kategoria powiadomień: Dziekanat