Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez prof. Hannę Klimek odbędzie się dnia 25.09.2021 r. o godz. 10:00.

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Kategoria powiadomień: Dziekanat