Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem obron na Wydziale Nauk Inżynierskich i Wydziale Zamiejscowym w Tczewie (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji).

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany i uszczegóławiany.

Będziemy się też kontaktować z Państwem telefonicznie około tydzień przed wyznaczonym terminem obrony.

Prosimy nie dzwonić w sprawie godziny obrony! Będziemy Państwa informować telefonicznie!

Obrony odbywają się co do zasady w trybie stacjonarnym, w siedzibie GSW w Gdańsku. Studenci Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mają możliwość obrony zdalnej (on-line) lub stacjonarnie (w siedzibie szkoły w Gdańsku), natomiast studenci studiujący w Gdańsku przystępują do obrony w trybie stacjonarnym. Tylko w uzasadnionych na piśmie przypadkach jest możliwość przystąpienia do obrony zdalnie. Prosimy o deklaracje mailowe oraz ewentualne podania (od studentów z Gdańska) w tej sprawie: dziekanat@gsw.gda.pl

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew