Nowe studia podyplomowe: Ubezpieczenia społeczne

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe "Ubezpieczenia społeczne".

Organizatorzy studium

Studia podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne” prowadzone są przez Gdańską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie (podstawa: porozumienie pomiędzy Kanclerzem GSW i Zarządem FO ECE). Kierownikiem studiów jest Ryszard Modzelewski, Prezes Zarządu Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Celem studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” jest dostarczenie lub uaktualnienie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Program studiów przewiduje także zapoznanie słuchaczy z elementami prawa pracy, podstawami zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy i zasadami właściwej komunikacji. Absolwent studiów posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenia dokumentacji systemu zabezpieczeń społecznych.

Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy, w której wykorzystuje się wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczy to zarówno pracy u płatników składek, jak i w organach rentowych. Uzyskują umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, niezbędne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach z innymi ludźmi.

Studia są adresowane do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • osób, które pracę zawodową wiążą z ubezpieczeniami społecznymi,
 • pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poznać najnowsze regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i psychologii pracy.

Ramowy program studiów

 1. System ubezpieczeń społecznych – zagadnienia wprowadzające.
 2. Ryzyka ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe – podleganie ubezpieczeniom, świadczenia).
 3. Odrębne systemy ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 4. Wybrane elementy prawa pracy.
 5. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego.
 6. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 7. System finansowania ubezpieczeń społecznych.
 8. Informatyka i narzędzia w ubezpieczeniach społecznych. Cyberbezpieczeństwo.
 9. Ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym.
 10. Demografia i statystyka.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 12. Wybrane zagadnienia psychologii.
 13. Audyt i kontrola wewnętrzna w ubezpieczeniach społecznych. Zarządzanie ryzykiem.
 14. Podstawy języka migowego. Komunikacja z klientem.
 15. Seminarium dyplomowe.