Konferencja naukowa "Prawo jako zjawisko interdyscyplinarne"

Wydział Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Prawo jako zjawisko interdyscyplinarne", która odbędzie się w budynku siedziby uczelni, w Gdańsku, w dniu 22 maja 2018 r.

Tytuł konferencji jest na tyle ogólny, że tematyka referatów (oraz innych wystąpień) może być bardzo zróżnicowana. Generalnie planujemy, aby konferencja nie miała charakteru szczególnie sformalizowanego; celem raczej jest dosyć swobodna, aczkolwiek wartościowa merytorycznie, wymiana poglądów specjalistów z różnych dziedzin nauki na temat prawa (jego zalet, wad, cech, znaczenia). Prosimy zatem mieć na uwadze, iż planowana konferencja nie ma w założeniu stricte prawniczego charakteru. W jej koncepcji mieszczą się praktycznie prawie wszystkie zagadnienia natury ekonomicznej, socjologicznej, historycznej itp. – pod warunkiem, że zostanie logicznie wykazany ich jakikolwiek związek z szeroko rozumianym prawem.

Termin konferencji: 22.05.2018 r. (wtorek), od godz. 10:00, Aula Główna (s. 105-106)
Termin zgłoszeń: 18.05.2018 r.​
Termin nadsyłania referatów:  22.05.2018 r. lub 17.06.2018 r.
Miejsce: Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Organizator: Wydział Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej

Zgłoszenia

Przyjmujemy artykuły (komunikaty) w językach: polski, angielski, rosyjski. Wymagania edytorskie artykułów dostępne do pobrania poniżej (w pliku PDF).
Poniżej do pobrania program konferencji.
Uwaga! Szczegółowy plan konferencji może ulec zmianie. W związku z bardzo dużą ilością zgłoszonych referatów, długość poszczególnych części konferencji jest podana bardzo orientacyjnie.

Opłata za udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w jednym z numerów czasopisma "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej" (kwartalnik), rok wydania 2018 (planowany nr 2). Każdy autor otrzyma nieodpłatnie egzemplarz Zeszytów. Istnieje także możliwość nadesłania referatu do publikacji bez uczestnictwa w konferencji.

Komitet organizacyjny konferencji

  1. prof. nadzw. dr Przemysław Kierończyk (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa) – przewodniczący komitetu
  2. prof. nadzw. dr Mirosław Borkowski (Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych, Gdańska Szkoła Wyższa)
  3. prof. Yashina Svetlana Lvovna (Kierownik Katedry Filozofii i Kulturoznawstwa, Kaliningrad State Technical University)
  4. dr Yurasyuk Natalia Vasilievna (p.o. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych, Pedagogiki i Prawa, Kaliningrad State Technical University)
  5. prof. Petrova Tatiana Eduardovna (Moskwa)
  6. dr Andrey Lymar (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: wtorek, 22 Maj, 2018