Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 oraz uroczystość 20-lecia Gdańskiej Szkoły Wyższej
odbędzie się 1 października 2022 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B.

Przewidywany program inauguracji
  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie władz GSW
  3. Immatrykulacja studentów
  4. Gaudeamus igitur
  5. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  6. Wyróżnienie najlepszych studentów
  7. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  8. Prelekcja z okazji 20-lecia Gdańskiej Szkoły Wyższej
  9. Gaude Mater Polonia
Data wydarzenia: sobota, 1 Październik, 2022