Akcja charytatywna "Święta pachnące wspomnieniami"

Gdańska Szkoła Wyższa została jednym z udziałowców charytatywnej akcji „Święta pachnące wspomnieniami”, organizowanej przez Fundację „Bursztynowym Szlakiem” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (organizacja pożytku publicznego).

Ideą akcji jest przekazanie Fundacji paczki wypełnionej artykułami spożywczymi lub przemysłowymi w zamian za egzemplarz książki o tym samym tytule, co sama akcja. Paczki zostają następnie rozdysponowane przez Fundację zgodnie z zapotrzebowaniem rodzin, osób samotnych, placówek opieki potrzebujących wsparcia oraz wyznaczonych osób pochodzących z ubogich rodzin. Rodziny – osoby i placówki opieki wskazane są przez proboszczów parafii w Straszynie, Łęgowie i Rotmance.
Regulamin akcji dostępny jest pod adresem:
http://bursztynowym.pl/wp-content/uploads/2016/11/regulamin-akcji-ksiazk....

Serdecznie zachęcamy naszych Studentów i Pracowników do zaangażowania się w akcję. Torby do przygotowania paczek dostępne są w Bibliotece GSW. Jest tu również egzemplarz książki „Święta pachnące wspomnieniami” do wglądu. Wśród autorów wspomnień jest nasz Profesor Adam Karpiński oraz takie postacie, jak Andrzej Supron, Andrzej Perepeczko, Dariusz Michalczewski, Sylwia Gruchała, Leszek Blanik oraz wiele innych. Egzemplarze książki dla darczyńców przekazywane są przez Fundację.

Cytat ze strony www Fundacji


29.11.2016 r. w Starostwie Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim odbyła się premiera książki „Święta pachnące wspomnieniami”. Dzięki panu Staroście, Stefanowi Skoniecznemu mogliśmy gościć Naszych Patronów Honorowych – p. Starostę Stefana Koniecznego, p. Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalenę Kołodziejczak , Partnerów Akcji – ks. Proboszcza parafii w Rotmance Andrzeja Kosowicza, Dyrektorów UKS CONRAD i szkół – pp. Ireneusza Kotlika, Andrzeja Szczypiorskiego, Tadeusza Sokołowskiego, p. Zbigniewa Rogalskiego reprezentującego Wydawnictwo AGNI, Sponsorów – pp. Magdalenę i Wiesława Jackiewiczów reprezentujących firmę ENTRA, p. Macieja Kubskiego reprezentującego firmę Centrum Ogrodnicze „Kubscy”, p. dr Hannę Tomczak, p. Alinę Chabowską dyr. Przedszkola Wesoła Nutka, Szanownych Autorów wspomnień, w tym – Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, p. prof. Waldemara Moskę, p. prof. Adama Jana Karpińskiego, p. prof. Mirosława Borkowskiego. Patroni medialni pilnie opisywali i fotografowali wydarzenie. Muzykowali nam młodzi muzycy Szkoły Muzycznej SymfoSmyki pod batutą p. Andrzej Szczypiorskiego. Były gratulacje od p. Wójt, p. Starosty i innych szacownych gości, polały się nawet łzy wzruszenia. Pani Prezes Fundacji serdecznie dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki, potem główne redaktorki w osobach pp. Elżbiety Marcinkowskiej, Małgorzaty Wagucy-Jączek oraz Urszuli Kuffel-Otlewskiej opowiedziały o „Jak to z wydaniem książki było” czyli o mrożących krew w żyłach wydarzeniach redakcyjnych, np. znikających fotografiach i pojawieniu się sześciokrotnie jednej i tej samej fotografii, niedających się wpisać wspomnieniach jednego z autorów, a także o fajnych pomysłach, jak powstanie tytułu książki. Nastąpił po tych laudacjach i anegdotach najbardziej wyczekiwany moment: prezentacja pięknego albumu.

źródło oraz zdjęcia: http://bursztynowym.pl/