• Rekrutacja na kierunek Administracja i inne

  Prowadzimy rekrutację na 11 kierunków studiów, na studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia (licencjackie i inżynierskie), II stopnia (magisterskie), w Gdańsku i na 4 wydziałach zamiej­scowych.
  Poniżej zapraszamy na Administrację.

  Nie ma życia bez Administracji!
  Serdecznie zapraszamy do studiowania w Gdańskiej Szkole Wyższej na kierunku:
  ADMINISTRACJA
  studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia (licencjackie i magisterskie).