• Kurs wyrównawczy z matematyki

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nieodpłatnym kursie wyrównawczym z matematyki.

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich kandydatów na studia inżynierskie (kierunki: • za­rzą­dzanie i inżynieria produkcji, • gospodarka przestrzenna, • architektura krajobrazu), którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych i wpłacili pierwszą ratę czesnego.

    Kurs jest nieodpłatny i kończy się bez żadnego zaliczenia czy egzaminu.

    Zapraszamy na dwudniowy kurs dla kandydatów na studia inżynierskie w dniach: