• Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku administracja

    Władze Uczelni z satysfakcją informują o otrzymaniu pozytywnej oceny na kierunku administracja wydanej przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałą nr 14/3/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.

    Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym oraz studentom za duże zaangażowanie w procesie wizytacji zespołu PKA.