• Kurs wyrównawczy z matematyki

    Zapraszamy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach inżynierskich (w Gdańsku, Kartuzach i Tczewie) na wyrównawczy kurs z matematyki, który odbędzie się wg poniższego harmonogramu.