Wydział Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku

Studia drugiego stopnia

Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Magister

Studia trwają 1,5 lub 2 lata (3 lub 4 semestry)

Język studiów: polski

Zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 3 semestry (dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji") lub 4 semestry (dla pozostałych absolwentów), prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji
Kierunek 'Zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w 2021 r. przeprowadziła wizytację tego kierunku. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Zarządzanie logistyką

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać systemami logistycznymi w podmiotach gospodarczych
 • budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych
 • firmach komunikacji miejskiej
 • centrach logistycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ekologistyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Infrastruktura logistyczna
 • Organizacja logistyki w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Odnawialne źródła energii

NAUCZYSZ SIĘ:

 • metod pozyskiwania energii niekonwencjonalnej
 • rodzajów urządzeń służących do pozyskiwania energii
 • analizować koszty pozyskiwania energii odnawialnej
 • określać opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną
 • zasad wykonania audytu energetycznego budynków
 • stosować narzędzia do analizy termicznej obiektów

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych branży odnawialnych źródeł energii
 • organizacjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ekoenergetyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Wymiana ciepła i masy
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Inżynieria zarządzania

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rodzajów narzędzi oraz metod zarządzania znajdujących zastosowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji
 • koncepcji lean management
 • zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych
 • realizować projekty w zakresie projektowania inżynierskiego wspieranego komputerowo
 • stosować narzędzia CAD, CAM
 • zasad wytwarzania na obrabiarkach CNC

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • jako specjalista w działach produkcyjnych podmiotów gospodarczych i jednostkach organizacyjnych
 • przemyśle na zinformatyzowanych stanowiskach zarządzania produkcją

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • TPM w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Inżynieria produkcji energii
 • Hydromechanika
 • Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych
 • Mechatronika w inżynierii produkcji
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie jakością

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać jakością produkcji i usług w podmiotach gospodarczych
 • wdrażać normy ISO
 • wykonywać audyty jakości
 • ustalać wymagania do uzyskania certyfikatów jakości

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych
 • jednostkach wykonujących audyty jakości

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Audit systemu zarządzania jakością
 • Akredytacja, normalizacja i certyfikacja
 • Controlling i koszty jakości
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi

NAUCZYSZ SIĘ:

 • planować zasoby ludzkie
 • realizować rekrutację na stanowiska pracy
 • wykonywać okresową ocenę pracowników
 • zarządzać kadrą pracowniczą

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • dziale personalnym w podmiotach gospodarczych
 • podmiotach realizujących rekrutację pracowników do firm
 • jednostkach dokonujących oceny okresowej pracowników
 • stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Koszt pracy i controlling personalny
 • Motywowanie pracowników
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • firmach doradczych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Filozofia techniki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Inżynieria systemów technicznych
 • Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • Rozwój innowacyjnego produktu
 • Doradztwo i informacja techniczna
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie projektem i innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Zarządzanie środowiskowe

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Przejdź do opisu wybranego kierunku studiów i tam zapoznaj się z wysokością czesnego

Wybierz kierunek studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zniżki stałe Promocje czasowe
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB