Egzamin warunkowy z przedmiotu "Mechanika" u prof. S. Gumkowskiego odbędzie się w dniu 25.06.2022 r., godz. 10:00 na platformie Teams.

Egzamin odbędzie się w zespole "Mechanika", na którym prowadzone były zajęcia i przeprowadzane egzaminy w poprzednim semestrze.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8rDEwpn0dump4fZr5k8t5iDc4HssZ4wi...

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk