Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz: