Konferencja "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021"

Termin konferencji
17 września 22 października 2022 r. (sobota)
• 9:30-10:00 rejestracja uczestników
• planowane zakończenie 14:30-15:00
Miejsce
Aula Główna,
Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Kontakt organizacyjny
dr hab. Izydor Sobczak, prof. GSW
Organizatorzy
• Katedra Statystyki i Demografii Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej
• Urząd Statystyczny w Gdańsku
• Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku
• Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku
Prezentacje
na konferencję
Złożenie materiałów do prezentacji podczas konferencji:
• do 20 października 2022 r. mailem wydawnictwo@gsw.gda.pl
• lub w dniu konferencji osobiście na pendrive
Referaty do druku
Mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl
III Kongres Demograficzny
logo trzeciego kongresu demograficznego 2022

Hasłem III Kongresu są słowa: "Polska XXI wieku – wyzwania demograficzne". Z okazji III Kongresu – już w 2021 r., a następnie w 2022 r. – odbyły się i odbywają nadal konferencje w poszczególnych województwach, na których omawiane są wybrane problemy demograficzno-społeczne, dotyczące całego kraju, albo rozwój demograficzny danego województwa. Takie konferencje odbyły się w: Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu. W Poznaniu na przykład omawiano sytuację rodzin w Polsce, w Bydgoszczy – problemy rynku pracy w Polsce, a w Lublinie depopulację w województwie lubelskim.

Niniejsza konferencja organizowana jest z okazji III Kongresu Demograficznego, który odbywa się w 2022 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. I Kongres w 2002 roku odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, II Kongres w 2012 roku — pod Honorowym Patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Organizatorem III Kongresu Demograficznego są: Rządowa Rada Ludnościowa i Główny Urząd Statystyczny we współpracy ze środowiskami naukowymi przy wsparciu instytucji państwowych i samorządowych.

Konferencja w Gdańsku: 'Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021'

W Gdańsku konferencja naukowa nt. "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021" odbędzie się w sobotę 22 października 2022 r. (zmiana terminu z 17 września) w Auli Głównej Gdańskiej Szkoły Wyższej (Gdańsk, ul. Biskupia 24B). Planowana liczba uczestników – około 60 osób. Materiały pokonferencyjne opublikuje Wydawnictwo GSW (wydawnictwo uczelniane). Konferencję w Gdańsku organizują:

 1. Katedra Statystyki i Demografii Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej,
 2. Urząd Statystyczny w Gdańsku,
 3. Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku,
 4. Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku.

Sesja inaugurująca III Kongres odbyła się (zdalnie) 27 stycznia 2022 r., zaś sesja końcowa – na której będą przedstawione główne problemy i postulaty omawiane na konferencjach wojewódzkich i innych spotkaniach lokalnych oraz przyjęcie stosownych rezolucji i rekomendacji – przewidziana jest w ostatnich tygodniach 2022 roku.

Wygłaszane referaty

Referaty zostaną wygłoszone w ramach trzech sesji:

 1. Sesja I. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności
 2. Sesja II. Rozwój liczebny ludności w województwie, struktura ludności według płci i wieku; biologiczne, ekonomiczne i edukacyjne grupy wieku. Starzenie demograficzne ludności
 3. Sesja III. Niektóre zagadnienia demograficzno-społeczne województwa pomorskiego i kraju

Poniżej do pobrania program konferencji (wraz z zaproszeniem) w pliku PDF.

Informacje organizacyjne
 • rejestracja uczestników: 9:30-10:00
 • zakładany czas trwania konferencji: 10:00-14:30
 • przewidywany czas na jedno wystąpienie: 10 minut (prosimy bezwzględnie o przestrzeganie czasu)
 • pytania do referujących i odpowiedzi po każdej sesji
 • dyskusja na zakończenie konferencji

Materiały do prezentacji podczas konferencji należy składać:

 • do 20 października 2022 r. mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl
 • lub w dniu konferencji osobiście na pendrive

Referaty do druku należy nadsyłać mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest w uczelnianym serwisie Galerie zdjęć GSW.

  Galeria zdjęć z wydarzenia
Patronat honorowy konferencji

Konferencja demograficzna "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021" została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

095 logotyp 05 Patronat honorowy
Pozostałe informacje
Zespół programowo-organizacyjny konferencji
 • dr hab. Izydor Sobczak, prof. GSW, kierownik Katedry Statystyki i Demografii Gdańskiej Szkoły Wyższej – przewodniczący zespołu
 • mgr Zbigniew Pietrzak, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Gdańsku
 • mgr Robert Kaźmierczak, Gdańska Szkoła Wyższa, Polskie Towarzystwo Demograficzne – Oddział w Gdańsku
 • mgr Aleksandra Sarnowska, Urząd Statystyczny w Gdańsku

Wymagania w trakcie uzgodnień. Zapraszamy wkrótce

Wymagania dla artykułu naukowego do przyjęcia do publikacji w monografii

Warunki przyjęcia artykułu naukowego do publikacji w monografii naukowej (pracy zbiorowej) przez uczelniane Wydawnictwo GSW:

 1. objętość referatu: około 0,5-0,6 arkusza wydawniczego,
 2. stosowanie cytowań bibliograficznych,
 3. spis bibliografii na końcu tekstu,
 4. streszczenie o objętości ok. 500-1000 znaków (liczonych ze spacjami) oraz słowa kluczowe,
 5. dostarczenie do wydawnictwa materiałów w plikach tekstowych otwartych umożliwiających edycję (RTF, MS Word, OpenOffice) oraz ich wydruk PDF,
 6. prosimy o wskazywanie Państwa afiliacji.

Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
(i) 40 tys. znaków ze spacjami (tekst główny + przypisy, bibliografia, wstęp itp.);
(ii) 3 tys. cm² elementów graficznych, jak schematy, ilustracje, wykresy, wzory matematyczne itp.

Prosimy autorów o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Wydawnictwie GSW:

Strona internetowa Wydawnictwa GSW: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo.

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Saturday, 22 October, 2022